PLEX MEDIA SERVER AKO DOCKER

Tento článok je 18 z 23 v sérii Linux server

PLEX media server – v tomto diele mojich návodov si ukážeme, ako si urobiť multimediálne úložisko na domácom Ubuntu serveri pre Vaše filmy, seriály, hudbu, domáce videá…  Okrem lokálneho prístupu na domácej sieti si vytvoríme aj zabezpečené pripojenie HTTPS s platným certifikátom cez NGINX proxy server pre pripojenie z internetu. Následne si nainštalujeme PLEX klienta pre prístup do tohto úložiska na desktopovom PC s Linux Mint. Posledná časť návodu bude venovaná integrácii PLEX media serveru do Home Assistent.

Čo budeme potrebovať?

 1. Nainštalovaný Ubuntu server (návod tu) alebo Debian server (návod tu).
 2. Rozbehanú podporu dockeru a NGINX (návod na tomto odkaze)
 3. Vlastnú doménu alebo subdoménu – ja použijem subdoménu plex.vawav.com
 4. Zaregistrované PLEX konto na stránke https://www.plex.tv/ – stačí konto zdarma

Nastavenie smerovania subdomény

U nášho registrátora domény vytvoríme novú subdoménu a nový A DNS záznam, v mojom prípade sa subdoména bude volať plex.vawav.com

Ďalším krokom je povolenie portu 32400 na firewall v Ubuntu serveri, ktorý interne bude NGINX smerovať na PLEX media server.
Prihlásime sa na Ubuntu server cez SSH , v mojom prípadne cez príkaz

ssh [email protected] -p 2211

Prečo sa pripájam na port 2211 nájdete v mojom návode na zabezpečenie linuxového serveru.

a pravidlá pre firewall pridáme príkazom

sudo ufw allow 32400

a ešte necháme pre istotu nahrať pravidlá vo firewall príkazom

sudo ufw reload

PLEX media server ako docker – príprava adresárov

Vytvoríme si 4 adresáre, jeden hlavný s názvom plex a do neho 3 podadresáre, v ktorých sa nám budú ukladať jednotlivé multimédia.
Prvý príkaz:

mkdir plex

Následne sa presunieme do adresára plex príkazom

cd plex/

Druhý príkaz

mkdir config

Tretí príkaz

mkdir tvseries

a posledný príkaz

mkdir movies

vznikli nám teda 3 podadresáre v adresári plex a cesty k nim nasledovne

/home/tony/plex/config – túto cestu si poznačíme – sem sa bude ukladať konfigurácia
/home/tony/plex/tvseries – túto cestu si rovnako poznačíme, sem budeme nahrávať seriály
/home/tony/plex/movies – túto cestu si poznačíme – sem budeme nahrávať filmy

Ako posledné si zistíme UID (PUID) a GID (PGID) užívateľa príkazom

id username

V mojom prípade to teda bolo id tony a obe hľadané hodnoty boli 1000.

Cez príkaz pwd si urobíme kontrolu či sa stále nachádzame v adresári plex.

pwd

mali by ste sa stále nachádzať v /home/tony/plex

Vytvorenie dockeru cez konfiguračný súbor

Ak je všetko v poriadku, tak si vytvoríme príkazom nano konfiguračný súbor docker-compose.yaml, ktorý obsahuje všetky nastavenia pre vytvorenie dockeru. To jest pre vytvorenie dockeru s PLEX media serverom použijeme iný spôsob ako cez Portainer.

nano docker-compose.yaml

A vložíme nasledovný kód cez CTRL + SHIFT + V

version: "2.1"
services:
 plex:
  image: ghcr.io/linuxserver/plex
  container_name: plex
  network_mode: host
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - VERSION=docker
   - PLEX_CLAIM= #optional
  volumes:
   - /home/tony/plex/config:/config
   - /home/tony/plex/tvseries:/tv
   - /home/tony/plex/movies:/movies
  restart: unless-stopped

Cesty (Volumes) si upravíme podľa tých, ktoré sme si vyššie poznamenali.

Posledným krokom je spustenie generovania dockeru a to príkazom

sudo docker-compose up -d

Akonáhle máme proces ukončený, prihlásime sa do webového rozhrania PLEX media serveru v prehliadači na adrese http://192.168.1.26:32400/web a prihlásime sa našimi kontom z https://www.plex.tv/

PRIPOJENIE CEZ NGINX

Otvoríme si NGINX proxy na adrese v mojom prípade 192.168.1.26:81

Klikneme Proxy Hosts a následne vpravo hore Add Proxy host
Domain Names – plex.vawav.com
Scheme – http
Forward Hostname / IP – 192.168.1.26 (IP adresa Ubuntu serveru)
Port: 32400
Block Common Exploits – zapnúť

V záložke SSL – Request a new SSL certificate. – alebo použijeme akýkoľvek aktívny certifikát.
Force SSL – zapnúť
HTTP/2 Support – zapnúť
HSTS Enabled – zapnúť
I agree …. – zapnúť
Klikneme na Save

Pre istotu si ešte raz otvorte pripojenie a na záložke SSL si urobte kontrolu, či Force SSL a HTTP/2 Support a zostali HSTS Enabled zapnuté. Môže sa stať že pri prvotnom nastavení sa tieto parametre neuložili.

Pokiaľ všetko prejde v poriadku, náš PLEX media server by mal byť dostupný na webovej adrese https://plex.vawav.com .
V prípade že sa chceme prihlásiť z LAN, tak adresa bude http://192.168.1.26:32400/web – ako som uvádzal vyššie.

Prihláste sa a mali by ste bez problémov vidieť Váš PLEX media server.

PLEX INŠTALÁCIA DESKTOPOVÉHO LINUX KLIENTA

Z webu https://www.plex.tv/media-server-downloads/#plex-app je si možné stiahnuť akéhokoľvek PLEX klienta pre Vaše zariadenie, ktorým sa plánujete pripájať do Vášho PLEX media serveru. Sú k dispozícii inštalačné súbory pre Windows, iOS, Android, TV Box, Android TV….

Bohužiaľ medzi týmito inštalačnými súbormi nie je žiadna pre Linux a teda v mojom prípade pre Linux Mint. Ako si nainštalovať dektopového klienta pre moje PC si teraz ukážeme.
Je možnosť si PLEX klienta nainštalovať cez Flatpak alebo cez AppImages. Samozrejme že komfortnejšie je to cez Flatpak, ale keďže chcem aby sa mi aplikácia v PC spúšťala rýchlejšie, ukážeme si inštaláciu cez AppImages.

Zo stránky https://knapsu.eu/plex/ si stiahneme posledný dostupný image k dnešnému dátumu v mojom prípade

Plex_Media_Player_2.58.1-ae73e074_x64.AppImage

Poďme na to a vytvoríme si na našom PC adresár AppImages , do ktorého si stiahneme inštalačný súbor.
Príkazy:

mkdir -p ~/AppImages

vstúpime do adresára AppImages

cd ~/AppImages

Sem stiahneme inštalačný súbor

wget https://knapsu.eu/data/plex/Plex_Media_Player_2.58.1-ae73e074_x64.AppImage

nastavíme oprávnenie na spustenie súboru

sudo chmod +x Plex_Media_Player_2.58.1-ae73e074_x64.AppImage

a spustíme inštaláciu klienta

./Plex_Media_Player_2.58.1-ae73e074_x64.AppImage

pokiaľ by bol problém so sudo právami tak príkazom

sudo ./Plex_Media_Player_2.58.1-ae73e074_x64.AppImage

Spustí sa inštalácia klienta a po jej ukončení spustíme klienta, a následne po Sign in vygenerovaný kód potvrdíme na https://.plex.tv/link a mali by sme vidieť PLEX media server aj s obsahom.

PLEX MEDIA SERVER – PRIDANIE INTEGÁCIE DO HOME ASSISTANT

Pre pridanie klikneme na Configuration – Integration.

Nájdeme Plex Media Server a potvrdíme na Submit.

Potvrdíme Plex.tv

Home Assistant si nájde nás PLEX media server a pridá si ho.

PLEX media server ako docker – koniec návodu.

ODKAZ NA DISKUSIU VO FÓRE- https://forum.linuxdoma.sk/d/22-navod-plex-media-server-ako-docker

##### DOSLOV #####

Milý návštevník,
pokiaľ sa Ti tento článok páčil alebo si sa niečo nové naučil, chcem Ťa požiadať aby si sa zamyslel, čo je všetko nevyhnutné aby vznikol.

Keďže som len amatérsky softvérový kutil musím

 1. si najprv všetko naštudovať, samozrejme v cudzích jazykoch (angličtina, ruština, poľština, nemčina)
 2. následne si všetko vyskúšať
 3. svoje poznatky a skúsenosti napísať do článku ktorý si práve prečítal v jazyku ktorému rozumieš
 4. nahrať a postrihať video
 5. všetko dať dohromady a publikovať

Každý článok predstavuje niekoľko hodín práce za ktorú mi nikto neplatí.
Zváž koľko času som Ti práve ušetril.
Pokiaľ Ti to stojí aspoň za cenu kávy, tak mi ju kúp.
Ďakujem.

Prispieť na kávu môžeš tu:
Patreon – https://www.patreon.com/vawaver
Paypal – https://www.paypal.com/paypalme/vawaver
Revolut – https://revolut.me/antone9rp
NordVPN – môj odkaz

Series Navigation<< CALIBRE-WEB AKO DOCKERTAUTULLI – ŠTATISTIKA PRE PLEX >>

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.