JELLYFIN MEDIA SERVER AKO DOCKER

Tento článok je 22 z 23 v sérii Linux server

JELLYFIN media server – pokiaľ hľadám vhodnú alternatívu za PLEX media server, kde sú všetky funkcie zdarma, je JELLYFIN vhodnou alternatívou. Transkódovanie videa, sťahovanie obsahu do zariadení, či prehrávanie audio skladieb v Android aplikácií, sú dostupné bez nutnosti platby za tieto služby.
To ako si nainštalovať toto multimediálne úložisko na domácom Ubuntu serveri pre filmy, seriály, hudbu, domáce videá si ukážem v tomto návode.
Okrem lokálneho prístupu na domácej sieti si vytvorím aj zabezpečené pripojenie HTTPS s platným certifikátom cez NGINX proxy server pre pripojenie z internetu.

Čo budem potrebovať?

 1. Nainštalovaný Ubuntu server (návod tu) alebo Debian server (návod tu).
 2. Rozbehanú podporu dockeru a Portainer (návod na tomto odkaze).
 3. Vlastnú doménu alebo subdoménu – ja použijem subdoménu jellyfin.vawav.com

Nastavenie smerovania subdomény

U nášho registrátora domény vytvorím novú subdoménu a nový A DNS záznam, v mojom prípade sa subdoména bude volať jellyfin.vawav.com

jellyfin dns

Ďalším krokom je povolenie portov 8096 a 8920 na firewall v Ubuntu serveri, ktorý interne bude NGINX smerovať na JELLYFIN media server.
Prihlásim sa na Ubuntu server cez SSH , v mojom prípadne cez príkaz

ssh [email protected] -p 2211

Prečo sa pripájam na port 2211 nájdete v mojom návode na zabezpečenie linuxového serveru.

Pravidlá pre firewall pridám príkazmi

sudo ufw allow 8096

Druhý príkaz

sudo ufw allow 8920

Ešte nechám pre istotu nahrať pravidlá vo firewall príkazom

sudo ufw reload

JELLYFIN media server ako docker – príprava adresárov

Vytvorím si 5 adresárov, jeden hlavný s názvom jellyfin a do neho 4 podadresáre, v ktorých sa mi bude ukladať konfigurácia a jednotlivé multimédia.
Prvý príkaz:

mkdir jellyfin

Presuniem sa do adresára jellyfin príkazom

cd jellyfin/

druhý príkaz

mkdir config

tretí príkaz

mkdir tvseries

štvrtý príkaz

mkdir movies

a posledný príkaz

mkdir music

vznikli mi teda 4 podadresáre v adresári jellyfin a cesty k nim nasledovne

/home/tony/jellyfin/config – túto cestu si poznačím - sem budeḿ ukladať konfigurácia
/home/tony/jellyfin/tvseries – túto cestu si poznačím - sem budem nahrávať seriály
/home/tony/jellyfin/movies – túto cestu si poznačím - sem budem nahrávať filmy
/home/tony/jellyfin/music  – túto cestu si poznačím - sem budem nahrávať hudbu


Ako posledné si zistím UID (PUID) a GID (PGID) užívateľa príkazom

id username

V mojom prípade to teda bolo id tony a obe hľadané hodnoty boli 1000.

JELLYFIN media server ako docker – inštalácia cez Portainer

Otvorím si nainštalovaný Portainer cez webový prehliadač na adrese v mojom prípade 192.168.1.26:9000.

V ľavom stĺpci zvolím možnosť Stacks a následne vpravo hore modré tlačidlo Add Stack

Vypíšem nasledovne:
Name: jellyfin
A následne dole do položky Web editor vložím kód:

version: "2.1"
services:
 jellyfin:
  image: lscr.io/linuxserver/jellyfin
  container_name: jellyfin
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Europe/Bratislava
   - JELLYFIN_PublishedServerUrl=192.168.1.139 #optional
   - UMASK_SET=022 #optional
  volumes:
   - /home/tony/jellyfin/config:/config
   - /home/tony/jellyfin/tvseries:/data/tvshows
   - /home/tony/jellyfin/movies:/data/movies
   - /home/tony/jellyfin/music:/data/music
  ports:
   - 8096:8096
   - 8920:8920 #optional
  restart: unless-stopped

Použijem cesty (volumes) ktoré som si predtým poznačil. Následne kliknem na tlačítko Deploy the stack 

Po vygenerovaní a spustení dockeru by mal byť dostupný na adrese 192.168.1.26:8096

PRIPOJENIE CEZ NGINX

Otvorím si NGINX proxy na adrese v mojom prípade 192.168.1.26:81

Kliknem Proxy Hosts a následne vpravo hore Add Proxy host
Domain Names – jellyfin.vawav.com
Scheme – http
Forward Hostname / IP – 192.168.1.26 (IP adresa Ubuntu serveru)
Port: 8096
Block Common Exploits – zapnem

V záložke SSL – Request a new SSL certificate. – alebo použijem akýkoľvek aktívny certifikát.
Force SSL – zapnem
HTTP/2 Support – zapnem
HSTS Enabled – zapnem
I agree …. – zapnem
Kliknem na Save

Pre istotu si ešte raz otvorím pripojenie a na záložke SSL si urobím kontrolu, či Force SSL a HTTP/2 Support a zostali HSTS Enabled zapnuté. Môže sa stať že pri prvotnom nastavení sa tieto parametre neuložili.

Pokiaľ všetko prejde v poriadku, JELLYFIN media server by mal pre mňa byť dostupný na webovej adrese https://jellyfin.vawav.com .
V prípade že sa chcem prihlásiť z LAN, tak adresa bude http://192.168.1.26:8096 – ako som uvádzal vyššie.

Pri prvom prihlásení si vytvorím administrátorský účet. Po úspešnom prihlásení som už na Jellyfin media serveri.

TIP na záver

PLEX media server a JELLYFIN media server dokážem nastaviť tak, že môžu bežať na linuxovom serveri súčasne. Aby som dokázal využiť spoločný mediálny obsah, stačí aby som upravil cesty v konfiguračnom súbore napríklad v JELLYFIN tak, aby cesty k tvseries, movies a music boli totožné s cestami v konfiguračnom súbore PLEX.
Výhodou teda je, že obsah ktorý nahrám na server len raz, použijú obe aplikácie.

ODKAZ NA DISKUSIU VO FÓRE- https://forum.linuxdoma.sk/d/18-navod-jellyfin-media-server-ako-docker

##### DOSLOV #####

Milý návštevník,
pokiaľ sa Ti tento článok páčil alebo si sa niečo nové naučil, chcem Ťa požiadať aby si sa zamyslel, čo je všetko nevyhnutné aby vznikol.

Keďže som len amatérsky softvérový kutil musím

 1. si najprv všetko naštudovať, samozrejme v cudzích jazykoch (angličtina, ruština, poľština, nemčina)
 2. následne si všetko vyskúšať
 3. svoje poznatky a skúsenosti napísať do článku ktorý si práve prečítal v jazyku ktorému rozumieš
 4. nahrať a postrihať video
 5. všetko dať dohromady a publikovať

Každý článok predstavuje niekoľko hodín práce za ktorú mi nikto neplatí.
Zváž koľko času som Ti práve ušetril.
Pokiaľ Ti to stojí aspoň za cenu kávy, tak mi ju kúp.
Ďakujem.

Prispieť na kávu môžeš tu:
Patreon – https://www.patreon.com/vawaver
Paypal – https://www.paypal.com/paypalme/vawaver
Revolut – https://revolut.me/antone9rp
NordVPN – môj odkaz

Series Navigation<< NAVIDROME – DOMÁCI SPRÁVCA HUDBYFLARUM FÓRUM >>

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.