JELLYFIN MEDIA SERVER AKO DOCKER

Tento článok je 21 z 21 v sérii Ubuntu server na doma

JELLYFIN media server – pokiaľ hľadám vhodnú alternatívu za PLEX media server, kde sú všetky funkcie zdarma, je JELLYFIN vhodnou alternatívou. Transkódovanie videa, sťahovanie obsahu do zariadení, či prehrávanie audio skladieb v Android aplikácií, sú dostupné bez nutnosti platby za tieto služby. To ako si nainštalovať toto multimediálne úložisko na domácom Ubuntu serveri pre Vaše filmy, seriály, hudbu, domáce videá si ukážem v tomto návode.
Okrem lokálneho prístupu na domácej sieti si vytvorím aj zabezpečené pripojenie HTTPS s platným certifikátom cez NGINX proxy server pre pripojenie z internetu.

Čo budeme potrebovať?

 1. Nainštalovaný Ubuntu server (návod tu) alebo Debian server (návod tu).
 2. Rozbehanú podporu dockeru a Portainer (návod na tomto odkaze).
 3. Vlastnú doménu alebo subdoménu – ja použijem subdoménu jellyfin.vawav.com

Nastavenie smerovania subdomény

U nášho registrátora domény vytvorím novú subdoménu a nový A DNS záznam, v mojom prípade sa subdoména bude volať jellyfin.vawav.com

jellyfin dns

Ďalším krokom je povolenie portov 8096 a 8920 na firewall v Ubuntu serveri, ktorý interne bude NGINX smerovať na JELLYFIN media server.
Prihlásim sa na Ubuntu server cez SSH , v mojom prípadne cez príkaz

ssh [email protected] -p 2211

Prečo sa pripájam na port 2211 nájdete v mojom návode na zabezpečenie linuxového serveru.

a pravidlá pre firewall pridám príkazmi

sudo ufw allow 8096

a druhý príkaz

sudo ufw allow 8920

a ešte nechám pre istotu nahrať pravidlá vo firewall príkazom

sudo ufw reload

JELLYFIN media server ako docker – príprava adresárov

Vytvorím si 5 adresárov, jeden hlavný s názvom jellyfin a do neho 4 podadresáre, v ktorých sa mi bude ukladať konfigurácia a jednotlivé multimédia.
Prvý príkaz:

mkdir jellyfin

Presuniem sa do adresára jellyfin príkazom

cd jellyfin/

druhý príkaz

mkdir config

tretí príkaz

mkdir tvseries

štvrtý príkaz

mkdir movies

a posledný príkaz

mkdir music

vznikli nám teda 4 podadresáre v adresári jellyfin a cesty k nim nasledovne

/home/tony/jellyfin/config – túto cestu si poznačíme – sem sa bude ukladať konfigurácia
/home/tony/jellyfin/tvseries – túto cestu si poznačíme – sem budeme nahrávať seriály
/home/tony/jellyfin/movies – túto cestu si poznačíme – sem budeme nahrávať filmy
/home/tony/jellyfin/music  – túto cestu si poznačíme – sem budeme nahrávať hudbu


Ako posledné si zistím UID (PUID) a GID (PGID) užívateľa príkazom

id username

V mojom prípade to teda bolo id tony a obe hľadané hodnoty boli 1000.

JELLYFIN media server ako docker – inštalácia cez Portainer

Otvorím si nainštalovaný Portainer cez webový prehliadač na adrese v mojom prípade 192.168.1.26:9000.

V ľavom stĺpci zvolím možnosť Stacks a následne vpravo hore modré tlačidlo Add Stack

Vypíšem nasledovne:
Name: jellyfin
A následne dole do položky Web editor vložím kód:

version: "2.1"
services:
 jellyfin:
  image: lscr.io/linuxserver/jellyfin
  container_name: jellyfin
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Europe/Bratislava
   - JELLYFIN_PublishedServerUrl=192.168.1.139 #optional
   - UMASK_SET=022 #optional
  volumes:
   - /home/tony/jellyfin/config:/config
   - /home/tony/jellyfin/tvseries:/data/tvshows
   - /home/tony/jellyfin/movies:/data/movies
   - /home/tony/jellyfin/music:/data/music
  ports:
   - 8096:8096
   - 8920:8920 #optional
  restart: unless-stopped

Použijem cesty (volumes) ktoré som si predtým poznačil. Následne už len necháte kliknutím na tlačítko Deploy the stack 

Po vygenerovaní a spustení dockeru by mal byť dostupný na adrese 192.168.1.26:8096

PRIPOJENIE CEZ NGINX

Otvoríme si NGINX proxy na adrese v mojom prípade 192.168.1.26:81

Kliknem Proxy Hosts a následne vpravo hore Add Proxy host
Domain Names – jellyfin.vawav.com
Scheme – http
Forward Hostname / IP – 192.168.1.26 (IP adresa Ubuntu serveru)
Port: 8096
Block Common Exploits – zapnúť

V záložke SSL – Request a new SSL certificate. – alebo použijem akýkoľvek aktívny certifikát.
Force SSL – zapnúť
HTTP/2 Support – zapnúť
HSTS Enabled – zapnúť
I agree …. – zapnúť
Klikneme na Save

Pre istotu si ešte raz otvorím pripojenie a na záložke SSL si urobím kontrolu, či Force SSL a HTTP/2 Support a zostali HSTS Enabled zapnuté. Môže sa stať že pri prvotnom nastavení sa tieto parametre neuložili.

Pokiaľ všetko prejde v poriadku, JELLYFIN media server by mal byť dostupný na webovej adrese https://jellyfin.vawav.com .
V prípade že sa chcem prihlásiť z LAN, tak adresa bude http://192.168.1.26:8096 – ako som uvádzal vyššie.

Pri prvom prihlásení si vytvorím administrátorský účet. Po úspešnom prihlásení som už na Jellyfin media serveri.

TIP na záver

PLEX media server a JELLYFIN media server môžu bežať na linuxovom serveri súčasne. Aby mohli využívať spoločný mediálny obsah, stačí upraviť cesty v konfiguračnom súbore napríklad v JELLYFIN tak, aby cesty k tvseries, movies a music boli totožné s cestami v konfiguračnom súbore PLEX.
Výhodou teda je jeden obsah, ktorý používajú obe aplikácie.

##### DOSLOV #####
Tvorba obsahu týchto stránok mi zaberá čas, počas ktorého sa snažím dodržiavať pitný režim.
Budem veľmi rád, ak ma v tomto kroku starostlivosti o životosprávu podporíte a prispejete na chod môjho „pivomatu“.
Ďakujem.
Odkazy na zaslanie príspevku.
Patreon – https://www.patreon.com/vawaver
Paypal – https://www.paypal.com/paypalme/vawaver
Revolut – https://revolut.me/antone9rp
NordVPN – môj odkaz

Series Navigation<< NAVIDROME – DOMÁCI SPRÁVCA HUDBY

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *