HOME ASSISTANT AKO DOCKER NA DEBIAN SERVERI

Home Assistant ako docker – tento návod venujem ako odbočku zo série o Ubuntu serveri. Dôvodom prečo som sa rozhodol mimoriadne vydať tento diel je, že používatelia, ktorí mali nainštalovanú aplikáciu Home Assistant, po poslednej aktualizácii dockeru na Ubuntu serveri zaznamenali nefunkčnosť tejto aplikácie. V praxi to znamená, že nie je možné Home Assistant aktualizovať a taktiež nie je možná inštalácia doplnkov.
Dôvodom je fakt, že vývojári aplikácie Home Assistant upustili od podpory a jedinou možnosťou pre riešenie Home Assistant ako docker vo verzii Supervised na linuxovom serveri ostal Debian server.

V prípade že teda chcete prevádzkovať Home Assistant ako docker Supervised v zásade je teda treba nanovo nainštalovať Debian server namiesto Ubuntu serveru.
Nakoľko Ubuntu server vychádza zo serveru Debian, všetky moje ostatné návody sú plne funkčné. To jest všetky aplikácie bežiace ako docker, sa inštalujú úplne rovnako na Debian serveri ako aj na Ubuntu serveri.

Pre demonštráciu opätovne využijeme vytvorenie virtuálneho PC softvér Virtualbox, ktorý je na tieto účely k dispozícii zdarma na tejto adrese. Jeho inštalácia je intuitívna a nie je v ničom odlišná od inštalácie iného softvéru.
Pokiaľ sa rozhodnete si Debian server nainštalovať priamo na napríklad NUC alebo iný hardvér, budete si potrebovať vytvoriť inštalačné USB.

Čo si teda pripravíme?

1 Stiahneme si inštalačný obraz Debian serveru, v mojom prípade som použil verziu debian-10.9.0-amd64-netinst.iso zo stránok www.debian.org , kde po kliknutí na Download som stiahol tento inštalačný obraz.

2. Pokiaľ budeme inštalovať linuxový server na Virtualbox – nainštalujte si tento softvér do Vášho PC.

3. V prípade inštalácie na fyzický hardvér, si najskôr vytvorte inštalačné USB. Používatelia Windows môžu použiť softvér Rufus z odkazu. Ako to fyzicky urobiť si môžete pozrieť na Youtube na tejto adrese, akurát vzorový obraz použijeme vyššie stiahnutý súbor debian-10.9.0-amd64-netinst.iso. Používatelia desktopových linuxových distribúcií (Ubuntu, Linux Mint, PopOS!) kliknú pravým tlačítkom na stiahnutý súbor a použijú možnosť Zapísať obraz disku.

4. Pokiaľ ste úplný začiatočník, pozrite si môj podrobný návod na inštaláciu Ubuntu serveru, kde podrobne vysvetľujem aj nastavenie prideľovania IP adresy od routeru. Je to dôležité !

Inštalácia serveru Debian

Pri inštalácii z USB vložíme USB kľúč do USB pozície do Vášho zariadenia, ktoré spustíme a v BIOSe si predvolíme bootovanie z tohto USB.
Pre inštaláciu vo Virtualboxe si vytvoríme novú virtuálku.

Nastavenie:
– 2 GB RAM
– 20 GB hard drive
– sieť -> Bridged adapter
– do virtuálnej DVD/CD mechaniky pripojíme inštalačný obraz

Následne vykonáme inštaláciu serveru Debian podľa hore uvedeného videa.

Použité príkazy:
ip a – zobrazenie IP adries na serveri
apt install sudo – nainštalovanie podpory sudo
usermod -aG sudo menopoužívateľa – pridanie používateľa do skupiny sudo
Ctrl + L – clear (vyčistenie obrazovky)
sudo apt update – načítanie zoznamu aktualizácií
sudo apt dist-upgrate – stiahnutie a nainštalovanie aktualizácií
sudo apt update && sudo apt upgrate -y && sudo apt dist-upgrate -y – aktualizácia zoznamu + aktualizácia balíkov, nie je potrebné nič potvrdzovať
sudo reboot now – okamžitý reštart serveru
sudo shutdown now – okamžité vypnutie serveru

Nezabudnite si nastaviť prideľovanie IP adresy na základe MAC adresy Ubuntu serveru vo Vašom routeri. pozrite návod tu v čase 12:25

Inštalácia podpory Docker

moje logo docker

Pre inštaláciu podpory docker na Debian server som použil návod priamo zo stránok výrobcu a postupne som pozadával nasledovné príkazy.

Odinštalovanie staršej verzie dockeru (pokiaľ je už nainštalovaná)

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Aktualizácia zdrojov

sudo apt-get update
sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release

Pridanie oficiálneho kľúča PGP pre overenie

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg 

Pridanie repozitára

echo \
 "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Inštalácia Docker enginu

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Overenie správnej inštalácie Docker enginu je možné urobiť nainštalovaním dockeru hello-world

sudo docker run hello-world

Ak by ste chceli používať Docker ako používateľa bez oprávnenia root, mali by ste teraz zvážiť pridanie svojho „docker“ používateľa do skupiny sudo pomocou príkazu:

sudo usermod -aG docker <your-user>

V mojom prípade to bolo

sudo usermod -aG docker tony

Posledným krokom je reštart serveru.

sudo reboot now

Inštalácia Portainer

moje logo portainer

Portainer je výborný nástroj na správu dockerov, prístupný cez webové rozhranie. Inštalácia je jednoduchá v 2 krokoch.

Pokiaľ ste pridali dockeru práva sudo tak prvý príkaz je:

docker volume create portainer_data

inak

sudo docker volume create portainer_data

Stiahnutie inštalačného balíka Portainer a následné spustenie dockeru Portainer je možné urobiť príkazom:

sudo docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce

Následne sa prihlásime cez webový prehliadač na IP adrese Vášho serveru, v mojom prípade http://192.168.1.162:9000

Zvolíme si prihlasovacie heslo pre používateľa admin.

Hotovo! Inštalácia podpory docker a Portainer by mala byť po všetkých vykonaných krokoch na Ubuntu serveri úspešne zvládnutá.

Užitočné odkazy

Stránka pre dokumentáciu k docker na Ubuntu serveri – https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/
Stránka pre dokumentáciu k Portainer – https://www.portainer.io/

Home Assistant ako docker – Supervised inštalácia

Home Assistant ako docker – návod je takmer totožný z predchádzajúcim pre Ubuntu server

Ako prvé urobíme aktualizáciu a stiahnutie balíčkov

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Následne doinštalujeme podporu AppArmor, Network Manager a jq príkazom

sudo apt-get install network-manager apparmor-utils jq -y

Reštartujeme celý server

sudo reboot now

Znovu sa prihlásime na server cez ssh

ssh [email protected]

a prepneme sa na používateľa root

su -

Následne zadáme príkaz, ktorý nám stiahne inštalačný skript Home Assistant

curl -Lo installer.sh https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/master/installer.sh

Samotnú inštaláciu spustíme príkazom

bash installer.sh --machine qemux86-64

V priebehu inštalácie potvrdíme 1x – Y.

A to je všetko.
Dajte tomu minútu-dve a Home Assistant ako docker bude pripravený na použitie. K klientskemu rozhraniu máte prístup cez prehliadač na IP adrese servera s portom 8123. V mojom prípade teda http://192.168.1.162:8123

Odhláste sa z používateľa root v termináli príkazom

exit

Tip na záver

Nezabudnite si Váš Debian server zabezpečiť, ako na to si pozrite v tomto návode

##### DOSLOV #####
Tvorba obsahu týchto stránok mi zaberá čas, počas ktorého sa snažím dodržiavať pitný režim.
Budem veľmi rád, ak ma v tomto kroku starostlivosti o životosprávu podporíte a prispejete na chod môjho „pivomatu“.
Pri vytváraní tohto návodu som spotreboval 10 náplní.
Ďakujem.
Odkazy na zaslanie príspevku na náplne.
Patreonhttps://www.patreon.com/vawaver
Paypalhttps://www.paypal.com/paypalme/vawaver
Revoluthttps://revolut.me/antone9rp

10 myšlienok na “HOME ASSISTANT AKO DOCKER NA DEBIAN SERVERI

  1. Dobrý večer, ďakujem za odpoveď. Postupne sa snažím plniť všetky požiadavky, ktoré mi chodia. Čo sa týka Nextcloud, mám ho doma samozrejme rozbehaný i keď nie ako docker. Myslím ale, že konkrétne Nextcloud si zaslúži trošku hlbšie zamyslenie, budem mu sa určite podrobnejšie venovať. Zatiaľ mám úmysel samozrejme ukázať v niektorom z ďalších návodov inštaláciu tejto služby ako docker, ale okrem toho ponúknem aj na zamyslenie inštaláciu ako SNAP… toto všetko na Ubuntu serveri. Zabezpečenie pripojenia cez NGINX bude samozrejmosťou.

 1. Zdravím, nevím kde dělám chybu, ale když chci spustit samotnou instalaci HomeAssistanta tak mi to vyhodí „404: Not Found“ nevíte kde by mohl být problém??

   1. tak ještě jedno info, co jsem našel v logu:

    21-12-31 00:55:35 WARNING (MainThread) [supervisor.dbus.manager] Can’t load dbus interface de.pengutronix.rauc: The name de.pengutronix.rauc was not provided by any .service files

    21-12-31 00:55:39 WARNING (MainThread) [supervisor.resolution.evaluations.base] Found unsupported images: {‚portainer/portainer-ce‘} (more-info: https://www.home-assistant.io/more-info/unsupported/software)

    může to nějak narušovat portainer???

    1. Na akom železe robíte inštaláciu? Klasický hardvér alebo RPI?
     Ako je vidieť vo videu, nič špeciálne som neinštaloval, ale pokiaľ to ide na RPI, tak tam problém vzniknúť môže, už som sa s tým stretol. Inštalačky pre RPI a klasický hardvér sa líšia niektorými knižnicami, resp. RPI niektoré knižnice neobsahujú.

     Skúste prípadne zastaviť Portainer docker príkazom
     docker stop portainer

     Bohužiaľ ja sám mám HA bežiaci ako QCOW2 ako virtuálku na Proxmox, takže nemám aktuálne informácie k inštalácii na Debian, ale posielam odkaz na postup ktorý by mal byť aktuálny a plne funkčný.
     Keď tak doplňte to čo chýba u mňa a malo by všetko fungovať. Predsa len môj návod bol na Debian 10, takže aj tam mohli byť nejaké zmeny pokiaľ to skúšate s verziou 11.
     Tu je odkaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.