DOCKER A PORTAINER NA UBUNTU SERVERI

Docker a Portainer
Tento článok je 4 z 18 v sérii Ubuntu server na doma

Docker a Portainer – východiská pre inštaláciu

Docker a Portainer. Základom je mať nainštalovaný Ubuntu server a vykonať základné kroky zabezpečenia.

Inštalácia podpory Docker

logo docker

Pre inštaláciu podpory docker na Ubuntu server som použil návod priamo zo stránok výrobcu a postupne som pozadával nasledovné príkazy.

Odinštalovanie staršej verzie dockeru (pokiaľ je už nainštalovaná)

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Aktualizácia zdrojov

sudo apt-get update
sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release

Pridanie oficiálneho kľúča PGP pre overenie

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Pridanie repozitára

echo \
 "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Inštalácia Docker enginu

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Overenie správnej inštalácie Docker enginu je možné urobiť nainštalovaním dockeru hello-world

sudo docker run hello-world

Ak by ste chceli používať Docker ako používateľa bez oprávnenia root, mali by ste teraz zvážiť pridanie svojho „docker“ používateľa do skupiny sudo pomocou príkazu:

sudo usermod -aG docker <your-user>

V mojom prípade to bolo

sudo usermod -aG docker tony

Posledným krokom je reštart serveru.

sudo reboot now

Inštalácia Portainer

logo portainer

Portainer je výborný nástroj na správu dockerov, prístupný cez webové rozhranie. Inštalácia je jednoduchá v 2 krokoch.

Pokiaľ ste pridali dockeru práva sudo tak prvý príkaz je:

docker volume create portainer_data

inak

sudo docker volume create portainer_data

Stiahnutie inštalačného balíka Portainer a následné spustenie dockeru Portainer je možné urobiť príkazom:

docker run -d -p 8000:8000 -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce

Následne sa prihlásime cez webový prehliadač na IP adrese Vášho serveru, v mojom prípade http://192.168.1.26:9000

Zvolíme si prihlasovacie heslo pre používateľa admin.

Hotovo! Inštalácia podpory docker a Portainer by mala byť po všetkých vykonaných krokoch na Ubuntu serveri úspešne zvládnutá.

Užitočné odkazy

Stránka pre dokumentáciu k docker na Ubuntu serveri – https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/
Stránka pre dokumentáciu k Portainer – https://www.portainer.io/

##### DOSLOV #####
Tvorba obsahu týchto stránok mi zaberá čas, počas ktorého sa snažím dodržiavať pitný režim.
Budem veľmi rád, ak ma v tomto kroku starostlivosti o životosprávu podporíte a prispejete na chod môjho „pivomatu“.
Ďakujem.
Odkazy na zaslanie príspevku.
Patreonhttps://www.patreon.com/vawaver
Paypalhttps://www.paypal.com/paypalme/vawaver
Revoluthttps://revolut.me/antone9rp

Series Navigation<< ZABEZPEČENIE LINUXOVÉHO SERVERUHOME ASSISTANT AKO DOCKER >>

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *